ASUNIM - TELİF HAKKI ve KISITLI SORUMLULUK

Bu web sitesi size bazı bilgi ve hizmetlerin sağlanması amacıyla Asunim Yenilenebilir Enerji Anonim Şirketi (bundan sonra Asunim olarak anılacaktır.) tarafından sunulmuştur.

Aşağıdaki kullanım şartları, www.asunim.com.tr adresine erişiminizi düzenler. Aynı zamanda, bu web sitesinde bulunan ya da bu web sitesi aracılığıyla erişilebilen belirli içerik, veri, materyal ya da bilgiler ve web sitesine yükleyebileceğiniz, gönderebileceğiniz ve/veya web sitesinde yayınlayabileceğiniz belirli içerik, veri, materyal ya da bilgiler veya işlemler için belirli koşul ve şartlar geçerli olabilir. Bu gibi özel koşullar, bu kullanım koşullarına eklenebilir veya yalnızca açıkça belirlenen kapsama göre bu kullanım koşullarının yerini alabilir.

Bu Web Sitesi’ne erişim sağlamakla ve siteyi kullanmakla, aşağıdaki Kullanım Koşulları’nın ve bu Web Sitesi’nde belirtilen ek hüküm ve koşulların sizi yasal olarak bağladığını kabul etmiş sayılırsınız. İŞBU ŞARTLARI KABUL ETMEMENİZ DURUMUNDA BU WEB SİTESİNİ KULLANMAYINIZ.

1) Sitenin işlemez hale gelmesini, ciddi ölçüde yavaşlamasını veya yazılım ve donanım sistemlerinin zarar görmesini amaçlayan, sistemin bütünlüğüne zarar verebilecek ve tehlikeye sokabilecek her türlü davranış ve işlem yasaktır. Asunim, bu gibi faaliyetlerde bulunduğunu tespit ettiği kullanıcıların siteye erişimini engelleme ve yasal işlem başlatma hakkına sahiptir.

2) Asunim, bu web sitesi aracılığıyla ulaşılacak ve üzerlerinde herhangi bir kontrole sahip olmadığı harici web siteleri ile ilgili olarak hiçbir taahhüt veya beyanda bulunmamakta olup, işbu bağlantının içeriği konusunda hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Üçüncü kişilere ait web sitelerine olan linklerin bulundurulması yalnızca sizlere seyir kolaylığı sunmak içindir. Özellikle, üçüncü taraflarca bu sayfalarda yürürlükteki kanuni hükümlerin ihlali veya bozulması konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

3) Kullanıcıların, Web sitesinin belirli alanlarına erişmek, belirli işlevlerini veya özelliklerini kullanmak için bir katılımcı olarak kaydolması gerekebilir. Kayıt ücretsizdir. Şifrenizin gizliliğinin sağlanması, sadece sizin sorumluluğunuzdadır. Kendi takdirimize bağlı olarak, müstehcen, yakışıksız, kötüleyici veya başka bir biçimde uygunsuz bir kullanıcı adı seçerseniz, kullanıcı adınızı değiştirme ya da web sitesine göndermiş olduğunuz içeriği silme veya kaydınızı reddetme ya da iptal etme hakkımız saklı tutulmaktadır. Bilgisayarlarınıza erişimi kısıtlamaktan tamamen siz sorumlusunuz. Yapacağınız ya da yapmayacağınız işlemler ya da ihmalinizden dolayı hesabınız, kullanıcı adınız ve/veya şifreniz altında gerçekleşen tüm etkinliklerin sorumluluğunu kabul edersiniz. Hesabınızla, kullanıcını adınızla ve/veya şifrenizle ilgili herhangi bir yetkisiz işlemden şüphelenir ya da bu tür bir durumun farkına varırsanız, bizimle derhal e-posta aracılığıyla temas kurmayı kabul edersiniz.

4) Bu web sitesinin içeriği ulusal veya uluslararası yasal düzenlemeler tarafından korunmakta olup, işbu web sitesi izin verilen esaslar dışında kullanılamaz. Asunim Web Sitesi aracılığıyla sağlanan hizmetler ve bilgilerin kullanılmasıyla (1) Yasadışı davranışlar veya aktiviteleri teşvik etmek veya katılmak (2)Herhangi bir Asunim Web Sitesi hizmeti veya sunucu bağlantısına müdahalede bulunmak veya kesintiye uğratmak (3) Web sitesine ilişkin olarak yanlış yönlendirici veya aldatıcı reklam veya promosyon bilgilerinin gönderilmesi, iletilmesi veya dağıtılması (4) Diğer şahısların yasal haklarını ihlal etme potansiyeline sahip olan bilgilerin iletilmesi (5) Herhangi bir yasadışı bilginin iletilmesi, yasadışı aktivitelerin teşvik edilmesi veya diğer şahısların yasadışı aktivitelerine yardım edilmesi (6) Mevcut yurtiçi veya uluslararası kanunlar kapsamında içeriğinin veya aktarılması hukuka aykırı olan bilgilerin iletilmesi (7) Kötü niyetli, kanunları ihlal eden, tehditler, müdahale, iftira, kaba, müstehcen, kışkırtıcı düşmanlık veya diğer aleyhte iletişim içeren diğer biçimlere sahip bilgilerin (sınırlı kalmamak kaydıyla metin, mesaj, resim, dosya, bağlantı, yazılım veya diğer bilgi biçimleri dahil olmak üzere) iletilmesi yasaktır. Asunim, bu gibi faaliyetlerde bulunduğunu tespit ettiği Kullanıcıların siteye erişimini engelleme ve yasal işlem başlatma hakkına sahiptir.

5) Kullanıcının herhangi bir materyal göndermeden önce, tüm virüsleri ve diğer bulaşıcı ya da zararlı özellikleri tarayıp kaldırmak için gerekli çabayı göstermesi gerekmektedir. Web sitesi aracılığıyla zincirleme mektuplar, piramit şemalar, anketler ya da talepler iletemezsiniz. Aynı zamanda, web sitesi aracılığıyla iletilen herhangi bir içeriğin kaynağını gizlemek amacıyla ya da web sitesindeki varlığınızı değiştirmek amacıyla sahte başlık açamaz veya kimlikleri ya da diğer verileri değiştiremezsiniz. Web sitelerimizin, sunucularımızın veya ağlarımızın çalışmasına engel olamaz veya bozamazsınız ya da altyapımızı oransız ya da aşırı büyük yük altına sokacak işlemler yapamazsınız.

6) Kullanıcı Web sitesine gönderilen içeriğin, başkalarının telif hakkı, ticari marka veya patent ya da herhangi bir gizlilik yükümlülüğü dahil ancak sınırlı kalmaksızın hiçbir mülkiyet hakkını ihlal etmediğini onaylar, beyan ve garanti eder.

7) Kullanıcı bu web sitesinde yer alan bilgileri kişisel ve genel kullanım amaçlı olarak ücretsiz kopya edebilir, alabilir veya kullanabilir. Ancak, kullanıcıların daima bilgi kaynağını belirtmeleri şarttır.

8) Asunim, işbu kullanım şartlarını değiştirme hakkına sahip olup, yapılan değişiklikleri kullanıcılara bildirme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Kullanıcıların kullanım şartlarını düzenli olarak gözden geçirmesi tavsiye edilir. Web sitesinin kullanımı işbu değişikliklerin kabul edildiği anlamına gelecektir.

9) Web sitesi aracılığıyla ya da web sitesi ile bağlantılı olarak sağlanan ya da toplanan kişisel bilgiler, yalnızca Asunim’in gizlilik politikası uyarınca kullanılacaktır.

10) Tarafınızdan sağlanan herhangi bir içerik dahilinde herhangi bir buluşun gönderilmesinin, ilgili patent kanunları uyarınca, böyle bir buluşun yayınlanması anlamına geleceğini kabul edersiniz.

11) Web sitesine gönderilen fikir, teklif, öneri, çözüm ya da diğer herhangi bir içeriği kullanmayı düşünüyorsanız, herhangi bir kullanım öncesinde gerekli fikri mülkiyet yetkilerinin alınmasından siz sorumlusunuz.

12) Web sitesini ya da herhangi bir bölümünü, herhangi bir sebepten, herhangi bir zamanda önceden bildirimde bulunmadan veya izin almadan kapatma hakkımız saklıdır. Web sitesine gönderilmiş olan herhangi bir içerik, bilgi, veri veya materyalin depolanamaması ya da silinememesi ile ilgili hiçbir sorumluluk ya da yükümlülüğümüz bulunmamaktadır.

13) Kullanıcı tarafından yukarıda belirtilen kullanım şart ve/veya şartlarını ihlali durumunda, Asunim her türlü mali ve/veya hukuki işleme başlama hakkını saklı tutar.

14) Bu anlaşmanın herhangi bir maddesi hukuka aykırı, geçersiz ya da herhangi bir nedenden ötürü yasal açıdan uygulanamaz duruma gelmesi durumda, söz konusu madde bu şartlardan çıkarılabilir. Ancak bu durum geriye kalan maddelerin geçerliliğini ve yasal açıdan uygulanabilirliğini etkilemez.

Elektronik Posta Mesajının Reddi:

Bu elektronik posta mesajı ve onunla iletilen tüm ekler gönderildiği kişi ya da kuruma özel olup, gizli imtiyazlı, özel bilgiler içerebileceği gibi gizlilik yükümlülüğü taşımaktadır. Asunim Yenilenebilir Enerji Teknolojileri İnş. Müh. San. Tic. Ltd. Şti. bu elektronik posta içeriğindeki bilgilerin kullanılması nedeniyle hiç kimseye karşı sorumlu tutulamaz. Mesajın yetkili alıcısı veya alıcısına iletmekten sorumlu kişi değilseniz, mesaj içeriğini ya da eklerini kullanmayınız, kopyalamayınız, yaymayınız, başka kişilere yönlendirmeyiniz ve mesajı gönderen kişiyi derhal elektronik posta yoluyla haberdar ederek bu mesajı ve eklerini herhangi bir kopyasını muhafaza etmeksizin siliniz. Kurumumuz size, mesajın ve bilgilerinin değişikliğe uğramaması, bütünlüğünün ve gizliliğin korunması konusunda garanti vermemekte olup, elektronik posta mesajı içeriğine yetkisiz olarak yapılan müdahale, virüs içermesi ve/veya bilgisayar sisteminize verebileceği herhangi bir zarardan da sorumlu değildir.