Hizmetler

asunim, yılların getirdiği birikim ve organizasyon kabiliyeti ile güneş enerji santrali inşaası sürecini baştan sona kendi bünyesinde yönetir ve müşterilerine anahtar teslim çözümler sunar. Yıllardan beri kazandığı deneyim ve başarıyla tamamlanmış sayısız uluslararası referansı ile dünyanın dört bir yanındaki iş ortakları sayesinde, istenilen bölgeye bağlı olarak asunim, güneş enerjisi sistemleri uygulamalarına tamamen kendi bünyesinde çözümler getirmekte ve söz konusu PV yatırımlarının en yüksek verime ulaşmasını garanti etmektedir.

Kurulan sistemlerde, kalitesini bizzat test ettiği ürünleri kullanan asunim, üreticilerle imzaladığı uzun dönemli tedarik kontratları sayesinde, rekabetçi fiyatlar ile üstün planlama ve tedarik imkanı sağlamaktadır. Yine üreticiler ile devalılık arz eden iletişim kanalları sayesinde, teknik konulara anında müdahale etme yetisine sahiptir; böylece sistemlerde oluşabilecek beklenmedik üretim kayıplarını, minimum düzeye indirmektedir. asunim tüm bu hizmetleri 5 farklı ülkede bulunan, 6 farklı mühendislik dalında 20’nin üzerinde mühendis ile gerçekleştirmektedir.

EPC-ANAHTAR TESLİM KURULUM

asunim; PV sistemlerinde en yüksek verimi elde edeceğiniz arazi ve çatı üstü sistemleri;

– YATIRIM DANIŞMANLIĞI
– UYGUN TEKNOLOJİNİN SEÇİLMESİ
– SİSTEM PLANLAMA
– FİZİBİLİTE HESAPLAMALARI
– ALTYAPI VE ARAZİ DEĞERLENDİRME
– ÖLÇÜLENDİRME
– PROJE GELİŞTİRME VE MÜHENDİSLİK
– DOSYA HAZIRLAMA VE BAŞVURU TAKİBİ
– FİNANSAL DESTEK HİZMETLERİ
– ÜRÜN TEDARİKİ
– KURULUM
– DEVREYE ALMA
– SİSTEM TEST VE ONAYI
– İŞLETME VE BAKIM
– GÜVENLİK
– OLMAK ÜZERE ANAHTAR TESLIM OLARAK PLANLAR VE GERÇEKLEŞTIRIR.

Avrupa ‘da bulunan deneyimli mühendislik birimi tarafından hazırlanan projeler, yine asunim’in Avrupadaki teknik ekibi rehberliğinde inşa edilmekte ve sistem devreye alınmaktadır. Dünyanın farklı noktalarında görev yapan “uluslararası asunim ekibi”nin verdiği profesyonel lojistik ve teknik destekle, yatırımcılarına ve onların projelerine katma değer sağlanmaktadır.  asunim taahhüt edilen tüm sistemlerde;

En gelişmiş ölçülendirme programlarını kullanarak,

yüksek üretimi sağlayacak onlarca farklı kombinasyondan en verimlisini seçer.

En uygun teknolojiyi sisteme entegre ederek yatırımların

en kısa vadede  ve güvenli bir şekilde geri dönüşünü sağlamayı garanti eder. 

Uluslararası asunim ekibi, sistemin kurulacağı arazinin özellikleri, kullanılacak ürünlerin kalite standartları, proje süresi ve toplam maliyete etki edecek tüm faktörleri dikkate alarak,üretim simülasyonları, meteorolojik ve teknik verileri yatırımcılar ile dürüst bir şekilde paylaşır. Yatırımcıların ve sistemlerin uzun vadede sürekliliğine  uluslararası ekibi ile uluslararası düzeyde hizmet etmektedir.

EPC’nin ilk adımı; PV sisteminin kurulacağı arazinin mevcut koşullarını belirlemek ve proje sahiplerine en uygun teknolojiyi, en gerçekçi şekilde sunmaktır.Sistemlerin temel bileşenleri ilk yatırım maliyeti üzerinde belirleyici olduğundan, asunim; sistemin kurulacağı arazi, ekonomik ve coğrafi koşullar, güneşlenme değerleri, elektriksel altyapı uygunluğu  , gölgeleme,eğim hesapları ve üretime etki eden etmenler, gibi sistem performans ve maliyetini etkileyen birçok öğeyi dikkate alarak, bir EPC yüklenicisinden beklenen tüm hizmetleri “kalite-verimlilik odaklı”olarak eksiksiz bir biçimde sunmaktadır.

Elektrik giderleri, güneşlenme değerleri ve mevcut finansal desteğe bağlı olarak, PV sistemleri bölgesel özelliklere göre ekonomik olarak uygulanabilir. asunim; her çeşit ve her büyüklükteki sistemler için müşteriye özel ve bağımsız çözümler getirerek, farklı yatırım modelleri için en uygun önerileri sunar ve yatırımların uzun vadedeki sürekliliğini sağlar. Yatırımcıları ve sistemleri telafisi zor sonuçlara maruz bırakmamak için, her ayrıntıyı göz önünde bulundurarak, özel gereksinimleri en iyi şekilde karşılamayı hedefler. asunim mühendisleri tarafından geliştirilen yazılımlar ve modern PV araçları sayesinde; gölgeleme, eğim açısı, sıcaklık ve rüzgar hızı göz önüne alınır, sistemin maksimum verimliliğini sağlayacak ürün kombinasyonları ve kablolama hesabı yapılır ve  farklı sistem simülasyonları yatırımcılara sunulur.

PV söz konusu olduğunda kağıt üzerindeki projeyi fiziki alana uygulamak büyük bir hüner ve deneyim gerektirir. Küçük hatalar uzun dönemli zararlara neden olup yatırımın  getirisini olumsuz etkiler. Bu nedenle, asunim;  müşterilerinin kötü sürprizler yaşamasını önlemek ve alabilecekleri en güvenli hizmeti sunmak amacıyla, mühendislik biriminin rehberliği ve kontrolünde olan deneyimli teknisyenlerle çalışıyor.  Sisteminizin, ekonomik hedeflerinize uygun ve istikrarlı bir üretim yapabilmesini sağlamak için, yüksek teknoloji ürünü inşaat makineleri ve üstün kaliteli ekipmanlar kullanıyor.

asunim, kendi alanlarında dünyanın önde gelen güneş paneli ve inverter üreticileri ile yıllardır, tedarik, proje geliştirme ve teknik işbirliği sürecinde birlikte çalışmaktadır. Kurulan sistemlerde, kalitesini  bizzat test ettiği ürünleri kullanan asunim, üreticilerle imzaladığı uzun dönemli tedarik kontratları sayesinde, rekabetçi fiyatlar ile üstün planlama ve tedarik imkanı sağlamaktadır. Yine üreticiler ile devalılık arz eden iletişim kanalları sayesinde,  teknik konulara anında müdahale etme yetisine sahiptir;  böylece sistemlerde oluşabilecek beklenmedik üretim kayıplarını,  minimum düzeye indirmektedir.

PV sektörünün büyümesi ve  daha fazla güneş enerji santralinin kurulmasına öncülük etmek her şeyden önce  hedeflediği değerlere ulaşan müşteriler bırakabilmek ile mümkündür. asunim devreye alma basamağını “ tesislerin ve sistemlerin bir önceki aşamalarda tanımlanan amaç ve kriterleri karşıladığını ispatlayan kaliteye dayalı süreç” olarak değerlendirir. Yatırımcıların gereksinimlerinin doğru tespiti ve karşılanması, hedeflenen ve beklenen sistem performansına ulaşmaları için devreye alma işlemini projenin en başından planlanması gereken özel bir görev olarak üstlenir.Yetkili makamlar tarafından sistemin kesin kabulü için;

asunim; bu hizmeti yatırımcılara süpervizörlük hizmeti olarak sağlamakta, tüm girdi ve çıktıların kontrolü, belgelendirilmesi ve gerekli eğitimlerin verilmesi olarak ele almaktadır. Bu aşamada;

  • PV sistem inşaatı tamamlandıktan sonra uygun hava koşullarında devreye alma programlaması yapılır.
  • Üretim simülasyonları hesaplanmış sistem bileşenlerinin kurulumu test edilir ve işletme kontrolü yapılır.
  • Kurulumun güvenliği ve estetik olarak kabul edilebilirliği kontrol edilir.
  • İşletme ve bakım belgeleri kontrol edilir.
  • Sistemin performans değerlendirmesi yapılır.
  • Proje sahibi ve belirlediği personel sistem işletimi üzerinde eğitilir.

asunim; üretim bilgilerinin günbegün toplanması ve yatırımınızın kayıtlarının takip edilmesi, hava durumu bilgileri, hata tespiti, uzaktan gözlem yoluyla uzun dönemli trend analizi gibi konuların gözlemlendiği son teknoloji ürünü “Tesis Takip Araçları” na sahiptir. İsteğe bağlı bu hizmet sayesinde, sisteminizde hata tespit edildiğinde ya da herhangi bir müdahale veya problem ile karşı karşıya kalındığında “asunim İşletme ve Bakım Ekibi” yatırımınızın güvenli olarak devam ettiğinden emin olmanız amacıyla, yanı başınızda olacaktır.

PROJE GELİŞTİRME VE MÜHENDİSLİK

Bir projenin mükemmel olabilmesinin temelinde profesyonel mühendislik hizmeti yatmaktadır. Mühendislik hizmetindeki nihai ürünün niteliği, sayıları oldukça sınırlı olan PV mühendislerinin deneyim ve yeteneklerine bağlıdır. Sektördeki dinamikler ve güneş enerjisi gibi hızla büyüyen sektörlerde yaşanan ve yanlış ölçülendirmeden, mühendislik alanındaki deneyim eksikliğinden kaynaklanan sorunlar; önceden yapılan hesaplamalar ile, kurulan sistemlerin üretiminden elde edilen gerçek sonuçların birbiriyle uyuşmamasına yol açar. PV söz konusu olduğunda kağıt üzerindeki projeyi fiziki alana uygulamak büyük bir hüner ve deneyim gerektirir.

Yüzlerce küçük detaydan birinde yapılacak olan en ufak bir mühendislik hatası, yatırımın verimliliğinde ciddi olumsuz sonuçlara neden olur. Bu nedenle, asunim;  müşterilerinin kötü sürprizler yaşamasını önlemek ve alabilecekleri en güvenli hizmeti sunmak amacıyla, mühendislik biriminin rehberliği ve kontrolünde olan deneyimli teknisyenlerle çalışır.  Sisteminizin, ekonomik hedeflerinize uygun ve istikrarlı bir üretim yapabilmesini sağlamak için, yüksek teknoloji ürünü inşaat makineleri ve üstün kaliteli ekipmanlar kullanır.

asunim; uzun yıllardır fotovoltaik güneş enerjisi  alanında, farklı özelliklere, büyüklüklere ve zorluk derecesine sahip ,dünya çapında onlarca projeye imza atan deneyimli bir “Mühendislik Birimi ”ne sahiptir.

asunim mühendisleri tarafından geliştirilen yazılımlar ve modern PV araçları sayesinde; sistemin kurulacağı bölgenin özellikleri, iklimsel ve ekonomik şartları göz önüne alınır ve yine sistemin maksimum verimliliğini sağlayacak bir çok farklı kombinasyon hesaplanır; sonunda mümkün olan en uygun teknoloji seçilir.

“Mühendislik Birimimiz”; kasırga bölgeleri, çöller, kıyı şeritleri gibi zorlu iklim koşulları; tepelik alanlar, kısmen gölgeli bina çatıları, dar alanlar v.b karmaşık ve aşırı sorunlu bölgelerde rahatlıkla uygulanabilir projeleri, çözümleri başarıyla üretmiştir ve üretmektedir.

Tedarik

2005 yılından bu yana asunim; 950MW’lara varan tedarik ve kurulumun altına imza atmasında yanında olan; kalitesini ispatlamış ve sektörde kabul görmüş üreticiler ile çalışmaktadır. Bu üreticiler; işçilik kalitesi, üstün tasarım, rekabetçi fiyatlandırma, zamanında teslimat, satış sonrası destek ve ar-ge özellikleri ile kendi alanlarında en iyi olduklarını kanıtlamışlardır.

asunim; sektörün önde gelen üreticileri ile imzaladığı uzun dönemli tedarik kontratları sayesinde, yatırımcılara rekabetçi fiyat ve yüksek kaliteli ürün çeşitliliği sunmaktadır. Avrupa’nın stratejik bölgelerinde bulunan depoları ile ihtiyacınıza anında cevap vermekte ve dünyanın heryerine,talep edilen sürede ürün tedariki yapmaktadır.

Yıllardan beri kazandığı deneyim,üreticiler ile devamlılık arz eden iletişim kanalları, düzenli fabrika ziyaretleri ve sürekli kalite kontrolü sektörün güvenebilir üreticilerini temsil etmesini sağlarken, müşterilerine ise sorunsuz gelecek sağlamaktadır.Bu durum herkes için win-win durumu oluşturduğundan, asunim bu deneyimini müşterileri ve tedarikçileri ile paylaşmaktan çekinmemektedir.