Hibrit Rüzgar ve Güneş Enerji Santrali

Rüzgar Enerji Santralinizi Güneş Enerjisi İle Destekleyerek :

 • Rüzgar olmadığında veya düşük rejimdeyken güneş ile gelir maksimizasyonu elde edin.
 • Santralinizde bulunan mevcut OG ve ENH yatırımlarınızdan daha fazla istifade edin.
 • Emre amadeliği artırarak oluşabilecek dengesizlik cezalarını bertaraf edin.
 • Santral sahanızdaki boş alanları güneş enerjisi ile en iyi şekilde değerlendirin.
 • Santralinizin değerini arttırın.

 

Hibrit Hidroelektrik ve Güneş Enerji Santrali

Hidroelektrik Enerji Santralinizi Güneş Enerjisi İle Destekleyerek :

 • PV Panellerin su yüzeyine montajı ile doğal soğutma elde ederek 15%’lere varan ek verim ile enerji üretin.
 • Baraj su havzasındaki suyun buharlaşmasını %60’lara kadar azaltarak mevcut hidroelektrik enerji santralinizden maksimum üretimi elde etmenin yanı sıra tatlı su kaynaklarını muhafaza ederek doğaya katkıda bulunun.
 • Rezervuar alanınızı veya kanalınızı kullanarak atıl alanlarınızı güneş enerjisi ile en iyi şekilde değerlendirin.
 • Santralinizin değerini arttırın.

 

 

 

 

Hibrit Jeotermal ve Güneş Enerji Santrali

Jeotermal Enerji Santralinizi Güneş Enerjisi İle Destekleyerek :

 • Jeotermal su şarj ve deşarj prosesleri için gerekli enerjiyi güneş enerjisi ile karşılayarak işletme giderlerinizde tasarruf sağlayın.
 • Jeotermal su kaynağı azaldığında veya sıcaklığı düştüğünde yaşanacak enerji kayıplarını güneş enerjisi ile karşılayarak kayıpların önüne geçin.
 • Santral sahanızdaki boş alanları güneş enerjisi ile en iyi şekilde değerlendirin.
 • Santralinizin değerini arttırın.

 

 

Hibrit Termik ve Güneş Enerji Santrali

Termik Enerji Santralinizi Güneş Enerjisi İle Destekleyerek :

 • Termik santrallerde ortaya çıkan sera gazı emisyonlarını güneş enerjisi ile minimuma indirin ve temiz bir çevreye katkı sağlayın.
 • Termik santral enerji kaynakları tedarikinde yaşanan eksiklik ve gecikmeler neticesinde ortaya çıkabilecek üretim kayıplarını en aza indirin.
 • Santralinizin işletme giderlerini güneş enerjisi ile minimuma indirip tasarruf sağlayın.
 • Santral sahanızdaki boş alanları güneş enerjisi ile en iyi şekilde değerlendirin.
 • Santralinizin değerini arttırın.

 

Hibrit BiyokütleTermik ve Güneş Enerji Santrali

Biyokütle Enerji Santralinizi Güneş Enerjisi İle Destekleyerek :

 • Biyokütle kaynakları tedarikinde yaşanan eksiklik ve gecikmeler neticesinde ortaya çıkabilecek üretim kayıplarını en aza indirin.
 • Santralinizin işletme giderlerini güneş enerjisi ile minimuma indirip tasarruf sağlayın.
 • Santral sahanızdaki boş alanları güneş enerjisi ile en iyi şekilde değerlendirin.
 • Santralinizin değerini arttırın.

 

 

 

 

Hibrit Kojenerasyon, Trijenerasyon ve Güneş Enerji Santrali

Kojenarasyon Trijenarasyon Enerji Santralinizi Güneş Enerjisi İle Destekleyerek :

 • Tesisinizin iç tüketimini güneş enerjisi ile minimuma indirerek tasarruf sağlayın.
 • Kojenenarasyon veya trijenarasyon santrallerinin beslediği tesisinizin çatısını veya arazisini güneş enerjisi ile en iyi şekilde değerlendirin.
 • Santralinizin değerini arttırın.