ENG: The information of this email is strictly confidential and may be legally privileged. It is intended solely for the addressee. If you are not the intended recipient, any copying, distribution or any other use of this email is prohibited and may be unlawful. If you received this email in error, please contact us immediately and delete the email.

PT: A informação contida neste e-mail é confidencial e destina-se apenas aos seus destinatários. Se não for o destinatário desta mensagem, qualquer cópia, distribuição ou uso da informação contida neste e-mail está proibida e pode ser punível por lei. Se recebeu este e-mail por engano queira por favor informar-nos e apagar esta mensagem.

ES: La información contenida en este e-mail es estrictamente confidencial, únicamente podrá ser usada por el destinatario al que se le ha enviado. Queda terminantemente prohibido revelar, copiar ó usar el contenido del mismo. Si lo ha recibido por error, notifíquenoslo inmediatamente y bórrelo de su sistema.

TR: Bu elektronik posta mesajı ve onunla iletilen tüm ekler gönderildiği kişi ya da kuruma özel olup, gizli imtiyazlı, özel bilgiler içerebileceği gibi gizlilik yükümlülüğü taşımaktadır. Asunim Yenilenebilir Enerji Teknolojileri İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. bu elektronik posta içeriğindeki bilgilerin kullanılması nedeniyle hiç kimseye karşı sorumlu tutulamaz. Mesajın yetkili alıcısı veya alıcısına iletmekten sorumlu kişi değilseniz, mesaj içeriğini ya da eklerini kullanmayınız, kopyalamayınız, yaymayınız, başka kişilere yönlendirmeyiniz ve mesajı gönderen kişiyi derhal elektronik posta yoluyla haberdar ederek bu mesajı ve eklerini herhangi bir kopyasını muhafaza etmeksizin siliniz. Kurumumuz size, mesajın ve bilgilerinin değişikliğe uğramaması, bütünlüğünün ve gizliliğin korunması konusunda garanti vermemekte olup, elektronik posta mesajı içeriğine yetkisiz olarak yapılan müdahale, virüs içermesi ve/veya bilgisayar sisteminize verebileceği herhangi bir zarardan da sorumlu değildir.

IT: Le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate e indirizzate solo ai destinatari. Se non è il destinatario di questo messaggio, qualsiasi copia, la distribuzione o l’utilizzo delle informazioni contenute in questo messaggio è vietato e può essere punito dalla legge. Se avete ricevuto questo messaggio per errore la preghiamo di informarci e di eliminare questo messaggio.